Jak to funguje

POZOR - INFORMACE O DODACÍ LHŮTĚ OBJEDNÁVEK

Učebnice a výukové materiály mají různou dodací lhůtu – některé jsou již vytištěné a můžeme vám je poslat obratem, jiné jsou ještě v tisku a budou k dodání v průběhu léta. Informace o termínech dodání uvádíme u každého produktu zvlášť. Prosíme, zohledněte termíny při své objednávce. Dodání materiálů z jedné objednávky se bude řídit titulem, který bude k distribuci nejpozději. Pokud budete chtít nějakou položku dodat dříve, prosíme vás o přípravu samostatné objednávky na ni. Schválené objednávky již nelze měnit. Děkujeme za pochopení. 

Všechny výukové materiály budou každopádně k dispozici tak, aby byly dodány do začátku nového školního roku 2022/2023.

 

VÍCE O PROJEKTU

Vzhledem k tomu, že v ČR neexistuje centralizovaná distribuce učebnic a doposud byla poptávka po vzdělávacích materiálech pro výuku českého jazyka marginální, nebyly materiály pro tuto výuku na trhu dostupné v potřebném množství. V kombinaci s extrémním nedostatkem papíru a nejasným scénářem vývoje počtu ukrajinských uprchlíků na území ČR bylo jasné, že zajištění výukových materiálů bude problém. Rozhodli jsme se proto iniciovat a ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR realizovat vlastní projekt Učebnice pro Ukrajinu.

Podařilo se nám objednat větší množství papíru i alokovat potřebné kapacity v tiskárnách. Zahájili jsme jednání s odborníky, autory a vydavateli, s jejichž pomocí jsme definovali soubor učebnic a vzdělávacích materiálů pro všechny věkové kategorie.

Ke spolupráci jsme přizvali kolegy z nákupního rádce Heureka.cz, ze Shoptetu, společnosti zabývající se realizací e-shopových řešení, z MailStepu, dodavatele logistických řešení na míru, z PPL, předního balíkového přepravce, a z TV Nova. Všichni se na spolupráci rozhodli účastnit bez nároku na jakoukoliv odměnu. Jen díky nasazení všech zúčastněných bylo možné projekt realizovat v tak krátkém čase a současně s minimálními náklady.

 

JAK FUNGUJE PORTÁL UČEBNICE PRO UKRAJINU:

Web Učebnice pro Ukrajinu funguje jako běžný e-shop, ale na konci nic neplatíte.

Všechny učební materiály poskytujeme pro učitele a žáky ZDARMA

Učebnice jsou určené primárně pro školy, vzdělávací a zájmové instituce a dále spolky a organizace, které nabízejí adaptační programy pro ukrajinské uprchlíky. Jsme si ale vědomi toho, že prospěšné aktivity mohou realizovat i jednotlivci. Webový portál proto není omezený pouze na právnické osoby.

Objednáním učebnic a výukových materiálů na této stránce vzniká mezi vámi a Nadací PPF Darovací smlouva. Prosím, podívejte se do sekce Podmínky pro poskytnutí daru, kde je vše detailně popsáno.

Pokud budete realizovat objednávku v kumulativním počtu více než 1 000 ks knih, prosíme vás o písemné zaslání přehledu o využití daru, eventuálně čestného prohlášení osvědčujícího skutečnost, že byl dar využit v souladu s účelem darovací smlouvy (viz ustanovení 4.3 podmínek pro poskytnutí daru).

U každého výukového materiálu najdete detailní popis i doporučenou věkovou kategorii, pro kterou je materiál primárně určen. U jednotlivých materiálů jsou také odkazy na metodické příručky, videa, související webináře a další doplňkové informace určené zejména pro pedagogy.

V sekci Produkty si můžete nastavit filtrování podle zaměření na příslušný stupeň: ZŠ / I. stupeň, ZŠ / II. stupeň, SŠ a dospělí. Ve speciální sekci Metodická podpora naleznete metodické příručky pro učitele a všechny zájemce o výuku češtiny jako cizího jazyka.

 

 

FAQs:

Kdo stojí za webovým portálem www.ucebniceproukrajinu.cz?

Nápad vznikl v Nadaci PPF a Nadace The Kellner Family Foundation ve spolupráci s MŠMT. Od začátku války na Ukrajině se aktivně zapojujeme do pomoci ukrajinským uprchlíkům v ČR. Rozhodli jsme se poskytnout 100 milionů korun na vzdělávání a integraci ukrajinských dětí a po diskusi s MŠMT, odborníky a zástupci škol i neziskových organizací jsme se rozhodli část těchto prostředků využít právě pro tisk a distribuci učebnic českého jazyka, kterých byl na českém trhu nedostatek. Ke spolupráci na webovém portálu jsme přizvali kolegy z nákupního rádce Heureka.cz, ze Shoptetu, společnosti zabývající se realizací e-shopových řešení, z MailStepu, dodavatele logistických řešení na míru, PPL, předního dodavatele přepravních služeb, a TV Nova. Všichni se na spolupráci rozhodli zúčastnit bez nároku na jakoukoliv odměnu. Jen díky nasazení všech bylo možné projekt realizovat v tak krátkém čase. 

Kdo vybíral jednotlivé tituly?

Na trhu je množství různých učebnic i dalších titulů k výuce češtiny pro cizince různého věku a názory na ně se různí. Na výběru těch nejvhodnějších učebnic jsme spolupracovali s MŠMT a konzultovali jsme jej s řadou odborníků i se zástupci neziskového sektoru, kteří dlouhodobě pracují s imigranty. Věříme, že je tento výběr reprezentativní a poskytne kvalitní materiály pro výuku jak ve školách, tak i v adaptačních programech. 

Kdo si může učebnice a další výukové materiály objednat?

Učebnice jsou určené primárně pro školy a vzdělávací a zájmové instituce a dále spolky a organizace, které poskytují adaptační programy pro ukrajinské uprchlíky. Jsme si ale vědomi toho, že prospěšné aktivity mohou realizovat i jednotlivci nebo dobrovolnické komunity. V souladu s Podmínkami pro využití daru musí být objednatelem subjekt, jehož zájmem je získat výukový materiál k výuce češtiny jako cizího jazyka pro ukrajinské uprchlíky v ČR. 

Vážou se k uzavření darovací smlouvy nějaké povinnosti?

Jako obdarovaný se musíte řídit Podmínkami pro poskytnutí daru a dále interními pravidly pro přijetí daru vaší organizace. 

Z čeho se vypočítá výsledná částka hodnoty daru?

Hodnota Daru odpovídá součinu ceny za kus a počtu objednaných kusů. Cena je uvedena v potvrzení objednávky a i u každé položky na webovém portálu a odpovídá nákladům na tisk výukového materiálu. Tato cena se liší od maloobchodní ceny, která odpovídá obvyklé ceně učebnic na trhu, viz článek 1.2 Podmínek pro poskytnutí Daru. 

Do kdy bude možné učebnice objednat?

Předpokládáme, že webový portál a prodej učebnic bude fungovat do 30. 9. 2022, nebo do „vyprodání“ zásob. 

Proč mají různé tituly různý termín dodání?

V našem výběru jsou učebnice z různých nakladatelství, stejně jako učebnice vytvořené neziskovými organizacemi, které se dlouhodobě zabývají prací s migranty. Některé učebnice jsme nakoupili přímo od vydavatelství, jiné jsme museli sami vytisknout. Z toho důvodu jsou některé tituly již na skladě, zatímco jiné se teprve tisknou a budou k dispozici až v průběhu následujících týdnů. Doporučujeme zohlednit termín dodání již při objednání, protože vaše objednávka bude dodána v termínu dodání posledního titulu. Pokud potřebujete některé již dostupné tituly dodat dříve, doporučujeme na ně vytvořit samostatnou objednávku. Každopádně všechny tituly budou k dodání do začátku školního roku 2022/2023, aby mohli učitelé bezpečně začít s výukou. 

V seznamu produktů nevidím učebnice pro mateřské školy, kde nějaké najdu?

Po diskusi s odborníky jsme se zaměřili na výběr učebnic pro standardní výuku jazyka, která probíhá ve vzdělávacích zařízeních, tedy od základní školy dál. Pro mateřské školy doporučujeme navštívit portál www.inkluzivniskola.cz, který provozuje Meta, o. p. s. Najdete zde metodiky pro práci s předškolními dětmi, pracovní listy a všechny praktické informace pro integraci dětí s odlišným mateřským jazykem do kolektivu mateřských škol.

Je stanoven maximální počet kusů, který si mohu objednat?

Minimální ani maximální počet kusů na objednávku není stanoven. Doporučujeme vyhodnotit vaši potřebu a zároveň k objednávkám přistupovat s ohledem na ostatní zájemce. V případě, že budete realizovat objednávku v kumulativním počtu více než 1 000 ks knih, prosíme vás o písemné zaslání přehledu o využití daru. 

Mohu na portále objednávat opakovaně?

Ano.

Mohu dělat změny v již odeslané objednávce?

Pokud je objednávka potvrzena z naší strany e-mailem se soupisem zboží, není již možné ji měnit. Pokud byste potřebovali udělat změnu před potvrzením objednávky z naší strany, napište nám na objednavky@ucebniceproukrajinu.cz

Co dělat, když chci objednávku stornovat?

Napište nám prosím na e-mail objednavky@ucebniceproukrajinu.cz číslo objednávky a požadavek na její zrušení nebo kontaktujte call centrum na čísle +420 488 570 070. Objednávku je možné zrušit pouze do doby, kdy vám přijde e-mail, že byla expedována. 

Bude mě někdo informovat, až budou učebnice či slovníky skladem?

Tato funkce není potřeba, učebnice lze objednat dopředu, i když nejsou aktuálně na skladě. O expedování vás budeme informovat e-mailem. 

Kolik se platí za dopravu?

Díky partnerovi projektu společnosti PPL máte dopravu zdarma. 

Může balík převzít kdokoliv z firmy, školy?

Ano. 

Objednávka není kompletní, je poškozená nebo jsem obdržel/a jiné učebnice. Co s tím?

Prosím kontaktujte nás s číslem své objednávky na e-mailu objednavky@ucebniceproukrajinu.cz nebo v call centru +420 488 570 070. 

Co mám dělat, když neupotřebím všechny učebnice, které jsem objednal/a?

Učebnice pro Ukrajinu jsou krátkodobým projektem, ve kterém chceme vyjít vstříc co nejvíce zájemcům o výuku českého jazyka a podpořit začlenění ukrajinských uprchlíků do české společnosti. Věříme proto, že i každý zájemce o naše učebnice zdarma bude k objednávkám přistupovat s ohledem na druhé. Zároveň si jsme vědomi, že v těžko předvídatelné situaci, jakou válka bezesporu je, lze s obtížemi odhadovat budoucí vývoj, včetně počtu žáků či studentů. Věříme, že i v případě, že objednané učebnice hned nenajdou praktické využití, budou jistě dobře použity v budoucnu. 

Je třeba doložit, jak jsem učebnice využil/a?

U objednávek, které nepřekročí celkové množství 1 000 ks, není třeba zasílat žádné potvrzení ani přehled. Nadace PPF ale má právo si informaci o tom, že byl dar využit v souladu s účelem darovací smlouvy, vyžádat a obdarovaný je pak povinen toto prokázat např. doložením čestného prohlášení, jak s darovanými materiály naložil (viz ustanovení 4.2 Podmínek pro poskytnutí daru). U objednávek nad 1 000 ks máte povinnost zaslat přehled využití daru (viz článek 4.3 Podmínek po poskytnutí daru). Stačí nám základní popis toho, jaké množství, komu a jak jste výukové materiály poskytli. 

Jak se o daru účtuje?

Z pohledu účetnictví se jedná o nepeněžní příjem a po využití v souladu s účelem o nepeněžní výdaj. Výsledný dopad na daň z příjmů je nulový. 

Je to jednorázová akce, nebo bude možné počítat s tím, že bude dotisk?

Od prvního dne evidujeme enormní zájem o učebnice, který nás velmi těší. Průběžně sledujeme prodej jednotlivých titulů a jednáme s tiskárnami a dodavateli o dalším naskladnění či dotisku. Doporučujeme sledovat termíny naskladnění u jednotlivých produktů, které se v této souvislosti můžou měnit. 

Jsou k dostání nějaké materiály také online?

Většina učebnic z našeho portálu jsou komerční produktem nakladatelství nebo organizací, proto nejsou zdarma k dispozici. Plně online dostupné jsou pouze tyto publikace:

Některé tituly mají online přístupné poslechy či jiné doplňující materiály k učebnicím: